CV

Hanne Katrine Folkmann Theut
V. Vedsted Byvej 32
DK-6760 Ribe

Tlf.: 7544 5206
E-mail: trine@galleritheut.dk
Hjemmeside: www.galleritheut.dk

Autodidakt kunstner, forfatter, illustrator, billedskolelærer, projektarbejder og kreativ daglejer.

Født 1954 i Hejnsvig Sogn, Ribe Amt. Opvokset på Katrinebjerg Teglværk som den yngste af fem søskende, uddannet folkeskolelærer i 1979. Har to voksne børn og bor nu i et gammelt hus ved Vadehavet syd for Ribe. I 1986 oprettede jeg en af de første billedskoler for børn og har i mange år undervist som billedskolelærer. 1998-2003 faglig koordinator og pædagogisk ansvarlig for Ribe Kommunale Billedskole. Sideløbende har jeg arbejdet som billedkunstner og forfatter på deltid. I 1997 indvalgt i bestyrelsen for BRA (Billedkunstnerforeningen i Ribe Amt) hvor jeg var sekretær frem til 2005, og fra 2002 udpeget af Amtsrådet som medlem af Ribe Amts Kunstudvalg.
Fire måneder om året er jeg ansat på Ribe Vikingecenter som formidler, hvor jeg arbejder dels med at rekonstruere og levendegøre vikingemiljøerne, dels formidler denne historiske periode til publikum.

UDSTILLINGER:
Private virksomheder og offentlige institutioner. Forårs- og vinterudstillinger med BRA. Kunstnatten i Esbjerg. Diverse gallerier og kunstforeninger. Danmarks Miljøundersøgelser. Friluftsrådet. Sønderskov Slot. Vadehavscentret i Vester Vedsted. Kirsten Kjærs Museum, Frøstrup. Det Kgl. Teater, København. Mellemfolkeligt Samvirke i Managua (Nicaragua). Museet Ribes Vikinger. Kældergalleriet (under Ribe Kunstmuseum). Musikhuset Esbjerg. Esbjerg Museum. Fiskeri- og Søfartsmuseet. Fanø Kunstmuseum. Nordfyns Museum. Johannes Larsen Museet, Kerteminde.

ILLUSTRATIONER, PLANCHER, PLAKATER for:
Fyns Amts Naturhistoriske Forening. Faaborg Kommune. Svendborg Kommune. Skov- og Naturstyrelsen. Danmarks Miljøundersøgelser. Common Secretariat for the Cooperation on the Protection of the Wadden Sea. Niedersächsisches Landesamt für Ökologie. International Wader Study Group. Skærbæk Kommune. Vorbasse Museum. Holstebro Museum. Museet Ribes Vikinger. Ribe VikingeCenter. Jernvedlund Aktivitetshus. Musikhuset Esbjerg. Ribe Erhvervs- og Turistråd. Diverse bogillustrationer.

PROJEKTOPGAVER, bl.a.: (se også projekter)

Informationsplancher + info-udsmykning om Drejø (Fåborg Kommune).
Skilte med fiktions- og faktatekster om miljøerne på Ribe VikingeCenter.
Planlægning og gennemførelse af featureuge med udsmykning af Jels Skole.
Planlægning og gennemførelse af "Projekt Kunst" for børnehaverne i Bramming.
Planlægning og gennemførelse af kunstarrangementer til Kulturnatten i Ribe.
Illustrationer og kulisser til særudstillinger på Museet Ribes Vikinger.
Planlægger og underviser på Ribe Amts Kunstsommerskole 2005.
Udsmykning på Agerbæk Skole 2006.
Projektudvikling "Formidling af den danske kulturarv" 2006-2007.
Udvikling og beskrivelse af skoletjeneste på Ribe VikingeCenter 2007-2008.

ØVRIGE ARBEJDER:
Bøgerne "I lære som viking" (Theut 1995) og "Vikingebørn" (Theut 2000). Illustrationer til "Jernalderens Bue og Pil" (Høj 1994) og "Bue Og Pil Fra Danmarks Sten- Bronze- og Jernalder"(Høj 1999). Oversættelse og billedsider til "Levende vikinger" (Ekins & Theut 1997). Undervisningsmateriale til Ribe VikingeCenter (2004). Repræsenteret i "Klitter, marsk og vadehav" (Fiskeri- og søfartsmuseet 2004), "Langeland - Udsyn og Indsyn" (Svendborg Tryk 2007), "Æbelø - en skovø i bunden af Kattegat" (Aage V. Jensen Naturfond 2008).

MEDLEM AF:
Kunst og Kunsthåndværk langs Vadehavet
BIAM - Bank of International Art Money
BRA - Billedkunstnerforeningen i Ribe Amt
DANE - Danish Artists for Nature and Environment
nyX - forum for kultur og erhverv
Danmarks Billedkunstlærere
Ribe Amts Kunstudvalg 2002-06

LEGATER:
Ribe Amts Kunstudvalgs rejselegat 2001

REJSER:
Spanien
Tyrkiet
Mexico 1994
Grækenland 1998
Nicaragua 2001/2002 og 2003
Estland 2004
Grønland 2004
Panama 2005
Cuba 2006
Ecuador 2007 og 2008