Boys with Kite, 80 x 60 cm, 3500 kr. Særudstilling i Friluftsrådet

Fra den 13. september til ultimo november 2006 udstilledes 30 af mine natur- og menneskeskildringer i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.