Haiku-malerier

Ofte benævner malere deres billeder med titler hentet fra musikkens verden: "komposition", "opus nr." osv. Det synes jeg passer godt på det abstrakte maleri, hvor formen er meget væsentlig, og indholdet ofte er overladt til beskuerens fantasi.

Mine egne malerier har altid udgangspunkt i en visuel oplevelse, og jeg maler ligesom jeg skriver digte: jeg prøver at gengive essensen af og stemningen i oplevelsen, og at komprimere helheden til så præcist et udtryk som muligt.

Min sidste billedserie har jeg kaldt HAIKU-malerier. HAIKU henviser til et lille, stramt struktureret digt, omhandlende en konkret stemning eller oplevelse. Hvor meget - eller rettere sagt hvor LIDT - skal der til, før man har "sagt" det man ville? Og er resten så ikke bare unødig sludder?!

Haiku-malerierne er blevet til efter et ophold på Æbelø nord for Fyn sammen med DANE, en gruppe af danske naturkunstnere. Vi var inviteret af Aage V. Jensens Fonde, som ejer øen, og som en tak til fonden lavede vi hver især et billede på 12x12cm, som blev samlet i en fælles indramning.

Det blev starten på en hel serie mini-malerier om Æbelø.

Senere har jeg fortsat med haiku-maleriet, og der er netop (januar 2009) oprettet et nyt galleri med haiku-malerier her på siden.

Forårstræ, 12 x 12 cm, 900 kr. Terasseskred 2, 12 x 12 cm, 900 kr. Ankeret hales op, 12 x 12 cm, 900 kr. Kystlinie 5, 12 x 12 cm, 900 kr.