Haiku

Ofte benævner malere deres billeder med titler hentet fra musikkens verden: "komposition", "opus nr." osv. Det synes jeg passer godt på det abstrakte maleri, hvor formen er meget væsentlig, og indholdet ofte er overladt til beskuerens fantasi.

Mine egne malerier har altid udgangspunkt i en visuel oplevelse, som jeg prøver at gengive essensen af og stemningen i. At komprimere helheden til så præcist et udtryk som muligt på lærredet.

En serie af ganske små, kvadratiske billeder kalder jeg for HAIKU-malerier. HAIKU henviser til et lille, stramt struktureret digt, omhandlende en konkret stemning eller oplevelse. Hvor meget - eller rettere sagt hvor LIDT - skal der til, før man har "sagt" det man ville?

Foreløbig har jeg lavet Haiku-malerier fra Æbelø, Læsø og København.

Priser på billederne er uden rammer.