Præstekrave 30x30 cm

Klitter, marsk og vadehav
på Fanø Kunstmuseum

Den 3. april til 16. maj 2004
på Fanø Kunstmuseum.Skarvstribe, udsnit

Fra museets pressemeddelse:
Udstillingen er resultatet af 18 kunstneres besøg på Fanø i august 2003.
Fra hele landet kom de. Med forskellige dialekter og på tværs af generationer samledes deltagerne om at skildre Fanøs landskaber, fugle, dyr og planter. I 5 dage arbejdede de intensivt i felten med at samle indtryk, gøre skitser og opleve Vadehavets enestående natur.
De færdige værker adskiller sig fra hinanden i udtryk og teknik, men med et indgående kendskab til natur og biologi, er deltagerne fælles om at ville sanse, fastholde og formidle den danske natur.
Deltagerne er blandt de ypperste indenfor genren "wildlife-art". Denne kunstretning mangler stadig en dækkende dansk betegnelse. Imidlertid bygger billederne fra Fanø på en solid dansk tradition, hvorfra fynske Johannes Larsen (1867-1961) nok er den bedst kendte. De nutidige repræsentanter, der i fjor gæstede Fanø, løfter arven på fornem vis. Projektet er inspireret af den såkaldte "Artists for Nature Foundation", en international gruppe af kunstnere, der med en række projekter i adskillige lande, har været medvirkende til at sætte fokus på værdierne i betydningsfulde og ofte truede natur- og kulturområder.
Som et af de vigtigste vådområder i verden er Vadehavet et oplagt sted, at realisere et dansk projekt. Ikke blot er området en livsvigtig rasteplads for millioner af fugle og levested for en stor bestand af sæler. Vadehavets øer har et endog meget varieret landskab, der også giver plads til et stort antal planter. Fanøs landskab er samtidig præget af menneskelig aktivitet gennem århundreder, hvilket har skabt en helt særegen natur.
Projektet og udstillingen er realiseret i et samarbejde mellem Fanø Kunstmuseum og naturvejleder Marco Brodde, og er således en kombination mellem kunst- og naturformidling. Der planlægges samtidig en bogudgivelse med billederne fra projektet, og med tekst om Fanøs natur.

Bunker, 40x50 cm

________________________________________________________

Flere af mine malerier fra Vadehavet ses her på min hjemmeside under galleriet Vadehavet.

________________________________________________________