DANE på Langeland

I uge 20 2006 var jeg med DANE (Danish Artists for Nature and Environment) på Langeland. Vi havde base på Danmarks Naturfonds ejendom Skovsgaard nær Lindelse - og tog derfra til forskellige steder på Langeland for at tegne og male.

Drejet, Spodsbjerg, 40x50 cm, 2800 kr.

Engang i 2007, når kunstnerne har haft en vinter til at bearbejde indtrykkene, vil der blive en udstilling. Mere herom senere.
Se mere om DANE her.