Portræt af maleren i aktion

Ved siden af maleriet

Jeg varetager gerne en udsmykning alene eller i samarbejde med andre.

Henv. pr. e-mail eller telefon 7544 5206.

Eksempler på projekter:Skoletjeneste "En dag i vikingetiden"
- udviklet for Ribe VikingeCenter i 2007.

Der var engang... i begyndelsen af det 8. århundrede... at byen Ribe havde mistet mange indbyggere til sygdom og sult. Som sædvanlig var det især gået ud over børnene; men til alt held og som sendt fra Freja, får byen besøg af en stor flok børn fra det fremmede land "Totúsinå-åte".

Byhøvdingen Angantyr tager imod, viser gæsterne rundt, og man bliver enige om, at når børnene har lært de mest almindelige færdigheder, så kan man optage dem i vikingesamfundet. Pigerne skal bl.a. øve sig i at tænde ild, lave mad og tage sig af familiens tøj; drengene skal kunne hugge brænde, sørge for "kød på bordet" (fiske og passe dyrene), samt - ikke mindst - være i stand til at forsvare byen imod angreb udefra.

Uddeling af kapper Man arbejder og spiser og holder fri sammen, som vi formoder at vikingerne gjorde det - og lægger i det hele taget op til en dag, hvor skolebørnene kan fordybe sig og leve sig helt ind i vikingernes verden.

Se mere her.


 
 
Indbydelseskort En vikingefest
En samling ideer til afholdelse af en temafest (for børn) om vikinger. Se mere her.


 
 
Formidling af den danske kulturarv ...i børnehøjde!
-udviklet for Ribe VikingeCenter i 2006 og 2007.

FORMÅL
At formidle den danske kulturarv til de yngste besøgende på Ribe VikingeCenter: Skoleelever, daginstitutioner og børnefamilier, heriblandt også udenlandske gæster.

KONCEPT
I det rekonstruerede bymiljø "Ribe år 825" kan børnene selv være med i vikingernes hverdag og fest. I Tinghuset kan de låne en kappe og en hue og opleve, hvordan det var at være barn i vikingetiden. Børnene deltager i de opgaver, som var børnenes i vikingetiden, og som passer til årstiden. Kulturarv i børnehøjde

Nogle børn er bare med i 5 minutter, de prøver måske at spinde en tråd eller male lidt mel. Andre børn "bliver hængende" hele dagen, de hjælper med at passe dyrene, hente vand, pudse sko og meget andet. Så længe man har vikingekappen på, må man gøre præcis, hvad man bliver sat til - sådan var det nemlig i vikingetiden.
Kulturarv i børnehøjde


 
Udsmykning på Agerbæk Skole

I uge 18 og 19 2006 har jeg sammen med 80 børn og 10 voksne lavet udsmykning til Agerbæk Skoles nye indskolingsafdeling.
Vi arbejdede i 8 forskellige værksteder med det overordnede tema "Børns mange intelligenser".


Introduktion af kunstneren. Introduktion af opgaven. Kropslig Intelligens. Skitsetegning. Kropslig Intelligens. Undervejs i arbejdet. Taktil Intelligens. Der væves med stofstrimler. Taktil Intelligens. Færdig udsmykning: ILD. Matematisk Intelligens. Der opfindes mønstre. Matematisk Intelligens. Færdig udsmykning.


Denne lille mand bor i et hul under sandkassen Børnehaven GNISTEN i Bramming har haft kunstprojekt i april 2006.
Jeg tog med nogle af børnene på en "fantasirejse" - andre børn lavede nogle af alle de små usynlige væsener, som lever deres eget hemmelige liv på legepladsen..


International Kunstsommerskole

I ugen fra den 24. til den 31. juli 2005 blev der afholdt kunstsommerskole for unge (13-17 år) på Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted syd for Ribe.
Kurset var arrangeret af Ribe Amts Kunstudvalg i samarbejde med Undervisnings- og Kulturafdelingen, og der blev modtaget økonomisk støtte fra Ribe Amt, Nordisk Kulturfond og NAPA (Nordisk kontor i Grønland).

Trine instruerer i maleri

I løbet af ugen arbejdede 29 unge mennesker fra Letland, Norge, Grønland og Danmark hver dag sammen med professionelle kunstnere omkring forskellige kunstneriske aktiviteter: land-art, maleri, skulptur, mixed media og keramik.
De var desuden på tur til bl.a Vejen Kunstmuseum og Mandø, hvor der blev gjort flittig brug af skitseblokkene.
Se mere på kunstsommerskolens hjemmeside.


Undervisningsmateriale til Ribe VikingeCenter:
I foråret 2004 har jeg lavet et undervisningsmateriale til brug ved besøg på Ribe VikingeCenter.
Herunder nogle få uddrag fra materialet, som som i sin helhed er tilgængeligt på www.ribevikingecenter.dk.


Lædersmeden Handel og håndværk

FORMÅLET med siderne er at give skoleklasser ideer til og muligheder for at:


Tekst til skilte
I vintermånederne 2002 / 2003 skrev jeg 20 tekster, der blev oversat til tysk og engelsk og placeret som skilte forskellige steder på Ribe VikingeCenter. Teksterne er dels en fiktiv indfaldsvinkel til miljøet, dels faktaoplysninger om det pågældende område.

Markedspladsen ved Ribe Å, Ribe VikingeCenter

Over hele pladsen ligger en fortættet atmosfære af liv. Lyden af tunge hammerslag blander sig med råb fra fiskekoner, brødsælgere og gøglere. Her lugter af stegefedt, honning, eksotiske krydderier - og af komøg, pis og slagteaffald. Drengen holder fastere om sin læderpung med ravklumperne, som han har samlet i vinter - så dukker han ind i den brogede mængde af markedsgæster, håndværkere og købmænd.

Når man i dag går ad stien mellem posthuset og kunstmuseet i Ribe, kommer man ud på Sct. Nicolajgade der, hvor du står nu. Her lå fra ca. 705 til 850 e. Kr. hovedgaden i en 65 m. bred og mere end 200 m. lang handelsplads. På de 40-50 indhegnede parceller kunne håndværkere og handlende opslå deres boder, sandsynligvis mod at betale en eller anden form for afgift. Der er fundet værkstedsaffald fra arbejde med tekstil og læder, horn, ben, glas, rav, bronzestøbning m.m. Også en mængde importerede varer er blevet fundet på markedspladsen: skår fra drikkeglas, hvæssesten, kværnstene, hvalben, bjergkrystal, smykker og keramik. Efterladt gødning vidner om, at der er blevet handlet med kvæg, og vi må også forestille os en livlig omsætning af letforgængelige produkter som træ- og barkgenstande, pelsvarer, brød, mel, fisk, salt o.l. Man har antagelig byttet varer og tjenester; men betalingsmidlet kunne også være små sølvmønter, sceattas. På den udgravede del af markedspladsen i Ribe er der fundet mere end 150 af disse mønter tilfældigt spredt, sandsynligvis tabt. Det svarer til, at man på hele pladsen skulle kunne finde mange tusinde sceattas efterladt, hvis det var muligt at udgrave og solde al jorden omhyggeligt.


Storgården i Gl. Hviding, Ribe VikingeCenter

To timers rask gang sydvest for Ribe, helt ude hvor markerne lugter af tang og den salte blæst fra havet kradser pigernes kinder som med kys af stride skægstubbe, ligger i år 980 en imponerende vikingegård. Foruden langhuset er der både stald og smedje, lader, værkstedshuse og grubehuse på de mere end 20.000 m² jord, som er omgivet af flettede pilehegn.

Dette gårdanlæg blev i perioden 1986-94 udgravet i Gl. Hviding og senere rekonstrueret på Ribe VikingeCenter.
På området er der spor efter bebyggelse fra ca. 400 f.Kr. til ca. 1150 e.Kr., og det kan ofte være svært at afgøre hvilke bygninger, der har eksisteret samtidig. Ribe VikingeCenters rekonstruktion er imidlertid arkæologernes bedste bud for nuværende.

Langhuset er af Trelleborg-Fyrkat type og bygget af 160 solide egestammer med tag af 5000 håndhuggede tagspån. Det anvendte tømmer er såkaldte flådeege, som i begyndelsen af 1800-tallet blev plantet til genopbygning af den danske flåde, der var blevet ødelagt ved Slaget på Reden i 1801. Som ofte i datidens byggeri var den "fine" del af langhuset vendt imod vest, og helt mod øst lå stalden. Stalden i Gl. Hviding var bemærkelsesværdig lille; men hen imod slutningen af vikingetiden blev det efterhånden almindeligt at have regulære staldbygninger adskilt fra hovedhuset.


Fra børnehaven Remisen

Projekt Kunst for Børnehaver og SFO i Bramming Kommune. Et kunstnerteam arbejdede sammen med institutionerne om kreativt genbrug af kasseret materiale fra de lokale virksomheder.
I børnehaven REMISEN fik vi materialer fra en skobutik, en farvehandel og et tæppefirma.


Særudstilling på Ribes Vikinger

Leg med Kristine og Rolf. En særudstilling på Museet Ribes Vikinger. Malerier og illustrationer udført af Trine Theut


Kulturuge om 'havets verden'

Kulturuge på Fourfeldtskolen i Esbjerg. Temaet var "Havets Verden" og vi lavede papmachédyr fra havet, skibsvrag og mobiler samt et havfrueslot af papkasser - omgivet af gennemsigtige havmænd og havfruer.